เช่าโกดัง VS สร้างโกดัง แบบไหนคุ้มกว่ากัน

เช่าโกดัง VS สร้างโกดัง แบบไหนคุ้มกว่ากัน

3623
0

สำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกระหว่างการใช้บริการโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า หรือสร้างโรงงานสำเร็จรูป สร้างโกดังสำเร็จรูป เพื่อประกอบกิจการ จะต้องคิดให้ดี เพราะอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นต้นทุนและสถานที่ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการตัดสินใจว่าควรจะเช่าหรือจะซื้อ จึงถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก เพราะส่งผลต่อเงินทุนและต้นทุนในการประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบันจนถึงอนาคต โดยทั้งการเช่าและการสร้างต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอยู่พอตัว ดังนี้

1. การออกแบบการก่อสร้าง

สร้างโกดัง : ผู้ประกอบการจะต้องเลือกบริษัทก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงานและโกดัง มีความน่าเชื่อถือและไม่ทิ้งงาน  เพราะงานออกแบบก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและมีรายละเอียดจำนวนมาก ต้องมีความรอบคอบและใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน

เช่า โกดังสำเร็จรูป : ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากในการออกแบบก่อสร้างเอง สามารถใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสร้างโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า หรือ โกดังให้เช่า ของผู้ให้เช่าในออกแบบก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานมีฟังก์ชั่นเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งอาคารให้เช่าเหล่านี้ยังพร้อมเข้าใช้งานได้ทันที

2. ค่าใช้จ่าย

สร้างโกดัง : เงินทุนที่ต้องใช้ในการซื้อนั้นสูงมากเมื่อเทียบกับการการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า เพราะเป็นการที่ท่านผู้ประกอบการต้องนำส่วนของเงินทุนก้อนใหญ่จ่ายอออกมาจ่ายเพื่อซื้อโกดังหรือซื้อโรงงาน

เช่าโกดังสำเร็จรูป : มีความประหยัดกว่าการปลูกสร้าง เพราะเงินทุนที่ใช้ในการเช่าโรงงานสำเร็จรูปหรือเช่าโกดังสำเร็จรูปนั้นน้อยมากเมื่อเทียบการซื้อหรือการก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการหมดกังวลเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเริ่มธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจด้านอื่น ๆ

3. ค่าซ่อมบำรุงรักษา

สร้างโกดัง : การซื้อหรือปลูกสร้างโรงงานหรือโกดังเป็นของตัวเอง ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ต้องจัดเตรียมเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคาร ภาระในส่วนนี้ถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เช่า โกดังสำเร็จรูป : การใช้บริการ โรงงานให้เช่า หรือโกดังให้เช่า บางครั้งเจ้าของสถานที่มีบริการในเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ฟรี ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในสัญญาเช่า

4. การเคลื่อนย้ายหรือการขยาย

สร้างโกดัง : การย้ายสถานที่หรือเพิ่มขนาดอาคารได้ยากกว่าการเช่า ยกตัวอย่างเช่น หากต้องมีการย้ายโรงงานตามลูกค้ารายใหญ่ ในกรณีนี้อาจหมายถึงการที่จะต้องขายโรงงานที่อยู่เดิมเพื่อทำการซื้อหรือหลังใหม่เลยก็มีความเป็นไปได้

เช่าโกดังสำเร็จรูป : การเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้านั้นสามารถทำให้ผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดีกว่า ยืดหยุ่นกว่า โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานที่ตั้งหรือการขยายโรงงานและคลังสินค้าก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถกระจายสินค้าไปเก็บในพื้นที่ที่ต่างกันได้

5. สถานที่ หรือทำเลที่ตั้ง

สร้างโกดัง : หากจะหาพื้นที่สร้างโกดังเองในย่านดี ๆ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน หรือเช่าที่ดินค่อนข้างสูง การจะสร้างโกดังต้องคำนึงถึงต้นทุน สิ่งแวดล้อมว่าปลอดภัยหรือไม่ ภัยพิบัติ ความสะดวกในการขนส่ง คนในพื้นที่ เป็นต้น

เช่าโกดังสำเร็จรูป : มีทางเลือกเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีบริการ โกดัง โรงงานและคลังสินค้า ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม สะดวกต่อการขนส่งไปยัง Port ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือท่าเรือ เพราะผู้ให้เช่า ได้เลือกทำเลที่เหมาะแก่การให้เช่าเป็นอย่างดีมาแล้ว

ข้อแตกต่างทั้ง 5 ประเด็นนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเลือกโกดังสินค้าง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ว่าจะสร้างหรือเช่าโกดังสำเร็จรูปดี จากวิธีดำเนินกิจการที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องวางแผนและเลือกอย่างเหมาะสมที่สุด ไม่ใช่เพียงความคุ้มค่าในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงแผนธุรกิจที่ดี จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตเพิ่มขึ้นอีกขั้น

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ